Лабораторні роботи з курсу загальненої фізики

Розробки

Лабораторні роботи з курсу загальної фізики

Механіка та молекулярна фізика

№1-1 Вивчення теорії обробки результатів вимірювань у фізичній лабораторії на прикладі математичного маятника
№1-2 Вивчення фізичного маятника
№1-3 Вивчення динаміки обертального руху за допомогою маятника обертання
№1-5 Визначення коефіціента в’язкості рідини методом Стокса
№1-6 Визначення відношення теплоемності газу при сталому тиску до його теплоемності при сталому об’ємі
№1-7 Визначення ламінарної течії газу крізь тонкі трубки
№1-9 Визначення розподілу Больцмана

Електрика та магнетизм

№2-1 Визначення опору провідника за допомогою моста Уітстона
№2-2 Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації
№2-3 Визначення емності конденсатора методом балістичного гальванометра
№2-5 Вивчення електростатичного поля
№2-8 Дослідження термоелектронної емісії
№2-9 Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона
№2-11 Знімання кривої намагнічування і петлі Гістерезису феромагнетеків у змінних магнітних полях
№2-12 Вимірювання індукції магнітного поля електромагніта
№2-13 Досліження загасаючих коливань у коливальному контурі
№2-14 Вивчення вимушених коливань у послідовному коливальному контурі

Оптика

№3-1 Вивчення інтерференції світла
№3-3 Вивчення Фраунгоферової дифракції світла на щілині


Про Нас | Написати нам листа | 2008 Науково-виробнича лабораторія "ДИДАКТИК" | Модератор сайту: Довженко А.О.