Лабораторні роботи з курсу загальної фізики

№1-9 Визначення розподілу Больцмана


Мета роботи:


експериментальна перевірка розподілу Больцмана для дрібних частинок, завислих у рідині, визначення сталої Больцмана.

В лабораторній роботі виконуються наступні досліди і розрахунки:


• вимірювання струму фотоприймача (фотодіод), який пропорційний інтенсивності світла, пройденого крізь шар прозорої рідини з завислими дрібними непрозорими частинками, розподіленими згідно Больцману, в залежності від висоти цього шару;
• графічне представлення результатів вимірів і визначення сталої Больцмана;
• кореляційний аналіз експериментальних даних і розрахунок сталої Больцмана.


Про Нас | Написати нам листа | 2008 Науково-виробнича лабораторія "ДИДАКТИК" | Модератор сайту: Довженко А.О.