Лабораторні роботи з курсу загальної фізики

№1-3 Вивчення динаміки обертального руху за допомогою маятника обертання


Мета роботи:


експериментальна перевірка основного рівняння динаміки обертального руху твердого тіла; визначення моменту інерції системи.

В лабораторній роботі виконуються наступні досліди і розрахунки:


• вимірювання часу, за який тягарець масою m, розкручуючи маятник, пройде висоту h = 1 метр при різних значеннях мас і моментах інерції системи;
• розрахунок відповідних значень моменту сили натягу і кутового прискорення для різних моментів інерції системи;
• представлення залежності моменту сили натягу від кутового прискорення в графічному вигляді (при різних сталих значеннях моменту інерції системи);
• порівняння одержаних результатів з теоретичними залежностями і розрахунок відповідних моментів інерції графічним методом.


Про Нас | Написати нам листа | 2008 Науково-виробнича лабораторія "ДИДАКТИК" | Модератор сайту: Довженко А.О.